Uncategorized

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki Bazı Hükümlerin Uygulama Tarihlerinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

Bilindiği üzere 23.08.2023 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştı. Söz konusu ilk yönetmelik ile mesafeli sözleşmelerde aracılık hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren düzenlemeler ve cayma hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Daha sonrasında, 04.11.2023 tarihli ve 32359 sayılı Resmi Gazete’de yine Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmış ve anılan Yönetmelik ile en temelde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan bazı maddelerin uygulanma tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile uygulama tarihi değiştirilen hükümler özellikle internet ortamında satış yapan ve uzaktan satış usulü ile çalışan satıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları ile tüketiciler açısından önem arz etmektedir. Detaylarına aşağıda yer verilen tüm maddelerin uygulama tarihi, 01.01.2025 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak değişiklikler şu şekildedir:

 • Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce; cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler hususunda satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorunda olduğunu düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5/1-g maddesi 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • Satıcı veya aracı hizmet sağlayıcının; tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde bedeli iade etme süresini düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 12. maddesi 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderme yükümlülüğünü düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13/1 maddesi 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • Tüketicinin ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü olduğunu düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13/3 maddesi 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı istisnai nitelikle olan;
  • Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
  • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
  • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeleri düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-ı,i,j,k maddeleri 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir