Uncategorized

İkinci El Araç Satışlarında Uygulanan Sınırlamaların Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi

Ankalex Logo EN-2

Ticaret Bakanlığı tarafından 07.12.2023 tarihli Resmî Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik kapsamında, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapamayacağını öngören hükmün uygulanma tarihinde değişikliğe gidildi. Buna ilaveten, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasını yasaklayan hükmün de uygulanma tarihinde değişikliğe gidilmiştir. (Ticaret Bakanlığı tarafından 07.12.2023 tarihli ve 32392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

Bilindiği üzere, 06.07.2023 tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete ile 16.08.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan iki yönetmelik kapsamında İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e iki yeni hüküm eklenmiştir. Bu hükümlere göre:

  • İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz.
  • İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamaz.

Tam da bu noktada, Ticaret Bakanlığı tarafından 07.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik kapsamında anılan maddelerdeki uygulama tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre:

  • İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 01.07.2024 (önceden 01.07.2023) tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz.
  • İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.07.2024 (önceden 01.01.2024) tarihine kadar yapılamaz.

Görüleceği üzere Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında araç satışlarına sınırlama getiren iki önemli hükmün uygulanacağı zaman dilimini genişletmiş ve ikinci el araç satışlarındaki sınırlamaların uygulama süresini uzatmıştır.

Hazırlayan:

Av. Doğa Can Altınözlü

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir