iş-hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. İşyerinde ortaya çıkan her bir durum, farklı yasal sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, işverenlerin ve çalışanların haklarını korumak için uzman bir hukuki desteğe sahip olmak son derece önemlidir.

Ankalex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyetlerine ilişkin olarak iş hukukuna dair süreçlerinde kapsamlı ve özelleştirilmiş hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deneyimli avukatlarımız ve iş hukuku uzmanlarımız, her bir müvekkilin özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun çözümleri geliştirmek için müvekkillerimizle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

 • İş Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Hazırlanması: Müvekkillerimizin iş sözleşmelerini yasalara uygun şekilde hazırlamalarına ve mevcut iş sözleşmelerini incelemelerine yardımcı oluyoruz.
 • Şirket İşyeri Yönetmeliklerinin/Politikalarının İncelenmesi ve Hazırlanması: Müvekkillerimizin işyerlerinde uygulanacak olan işyeri yönetmeliklerini ve politikalarını yasalara uygun şekilde hazırlamalarına yardımcı oluyoruz.
 • Çalışan Sadakat, Gizlilik ve Rekabet Etmeme Yükümlülüklerinin Tespiti: Müvekkillerimizin çalışanlarından talep edebilecekleri sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz.
 • İkale Sözleşmeleri: Müvekkillerimizin çalışanlarla imzaladıkları ikale sözleşmelerini yasalara uygun şekilde hazırlamalarına ve mevcut ikale sözleşmelerini incelemelerine yardımcı oluyoruz.
 • İş Sözleşmesinin Feshi: Müvekkillerimizin iş sözleşmelerini feshetmelerinde veya işten çıkarmalarda yasalara uygun şekilde hareket etmelerine yardımcı oluyoruz.
 • İşletmelerin Yeniden Organizasyonu ve Yeniden Yapılandırılması: Bu kapsamda, yeniden organizasyon ve yeniden yapılandırma işlemlerinin yasal çerçevesini inceliyor, gerekli belgeleri hazırlıyor ve müvekkillerimize yasal haklarını ve yükümlülüklerini bildiriyoruz.
 • İş Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü: Müvekkillerimizin iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz.
Ankalex Avukatlık Ortaklığı

Bunlara Ek Olarak;

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sendikal haklar
 • Uluslararası iş hukuku
 • Yasal incelemeler
 • Ankalex olarak müvekkillerimizin işyerlerinde yasalara uygun şekilde hareket etmelerine, çalışan haklarını korumalarına ve iş uyuşmazlıklarını en hızlı ve en etkili şekilde çözmelerine yardımcı olmak için en yüksek etik ve profesyonel standartlara bağlı kalarak hizmet sunmaktayız.