iş-hukuku

İş Hukuku

İş hukuku mevzuatına uyum ve iş yerinin iç işleyişinin belirlenmesi çalışma hayatında önemli olduğu kadar iş yerinin verimliliğini de doğrudan etkilemektedir. AnkaLex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyetlerine ilişkin olarak iş hukukuna dair süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu alandaki faaliyetlerimiz:

  • İş sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması,
  • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve hazırlanması,
  • Çalışan sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerinin tespiti,
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri,
  • İşletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması,
  • İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü