Uncategorized

Yeme İçme Sektöründe Uygulanan KDV Oranlarında Seri No: 51 Sayılı Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından 27.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) (“Tebliğ”) yayınlanmıştır. Yayınlanan Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (“KDVGUT”) Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması başlıklı III/B-2.4. numaralı bölümünde değişikliğe gidilmiştir. (GİB tarafından 27.04.2024 tarihli ve 32529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)

Öncelikle belirtmek gerekir ki Tebliğ tek başına değerlendirildiğinde, yeme içme sektöründe uygulanan KDV oranlarında artış yapıldığı izlenimi uyanmaktadır. GİB tarafından 27.04.2024 tarihinde yayınlanan basın açıklaması ile beraber değerlendirildiğinde aslında Tebliğ ile yapılan değişikliklerin, yeme içme sektöründe halihazırda uygulanan KDV oranlarının, KDVGUT’a işlenmesi olduğu açıktır. Dolayısıyla Tebliğ ile yeme içme sektöründe KDV oran değişikliği yapıldığı sonucuna ulaşılmamalıdır.

Yapılan değişiklikler ise özetle şu şekildedir:

  1. Yemek Hizmeti Sunan Yerlerde Uygulanan KDV Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir

Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı, KDVGUT’ta %8 olarak belirlenmişti.

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ ile bu oran %10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişiklik, 01.05.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Esasen 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %8 olarak düzenlenen oran, %10’a yükseltilmişti. Dolayısıyla GİB tarafından yayınlanan Tebliğ ile herhangi bir KDV oran artışından ziyade daha öncesinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranın KDVGUT’a eklenmesi söz konusudur.

  1. Alkollü İçecek Servislerinde Uygulanan KDV Oranı %20 Olarak Belirlenmiştir.

İndirimli oran uygulanan yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmı açısından KDVGUT kapsamında %18’lik KDV oranı belirlenmişti. Ayrıca gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler için de KDVGUT’ta %18’lik KDV oranı belirlenmişti.

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ ile bu oran %20 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişiklik, 01.05.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Esasen 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18 olarak düzenlenen oran, %20’ye yükseltilmişti. Dolayısıyla GİB tarafından yayınlanan Tebliğ ile herhangi bir KDV oran artışından ziyade daha öncesinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranın KDVGUT’a eklenmesi söz konusudur.

Son olarak, GİB tarafından yayınlanan Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması başlıklı III/B-2.4 bölümüne 4. fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

“Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.”

Anılan hükümle beraber, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/B-2.4. numaralı bölümünde yer verilen hizmetleri sunan restoran, kafe ve benzeri yerlerin kendi imal ettiği veya dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışı halinde, restoran, kafe ve benzeri yerlerin esas niteliklerinin hizmet işletmesi olmasından hareketle yine %10 ve %20 oranındaki KDV’yi uygulama zorunluluklarına açıklık getirilmiştir.

 

Hazırlayan:

Av. Doğa Can Altınözlü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir