Uncategorized

Yasal Faiz, Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranında Faiz Oranları Artırıldı

Cumhurbaşkanı tarafından 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar kapsamında yasal faiz, tecil faizi ve gecikme zammı oranında faiz oranlarında artışa gidilmiştir. Konunun detayları ise şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı tarafından 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8485 sayılı karar kapsamında, önceden %9 olarak uygulanan yasal faiz oranı %24’e yükseltilmiştir.
  • Cumhurbaşkanı tarafından 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8484 sayılı karar kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (“AATUHK”) m. 51’de düzenlenen ve önceden her ay için %3,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranında faiz oranı, %4,5’e yükseltilmiştir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) kapsamında, önceden %36 olarak uygulanan tecil faizi oranı, %48’e yükseltilmiştir.

 

 

Hazırlayan:

Av. Doğa Can Altınözlü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir