Uncategorized

Uzlaşma Komisyonlarının Yetkilerinde Yapılan Değişiklikler

Ankalex Logo EN-2

23 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Tebliğ (539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği) ile uzlaşma komisyonlarının yetkisi yeniden düzenlenmiştir.

Yayınlanan Tebliğde Uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi ve kesilen vergi ziyai cezalarına ve usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili komisyonların tespiti yapılmış. Buna istinaden Uzlaşma Komisyonları Yetkileri Değişikliği kararları alınmıştır.

Mal Müdürlükleri, Vergi Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaştırma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı Vergi Miktarı ile Usulsüzlük Cezaları ve Özel Usulsüzlük cezaları olmak üzere iki başlık altında TL bazında düzenlenmiştir.

 • Uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi ve kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı:

Mal Müdürlükleri Bünyesinde bulunan uzlaştırma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı:

Mal Müdürlükleri Bünyesinde bulunan uzlaşma komisyonlarıBağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları15.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesİ Başkanlıkları12.500
Aydın. Balıkesir. Denizli. Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri. Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları10.000
Diyarbakır. Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları7.500
Defterdarlıklar7.500

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına ilişkin Yetki Sınırı

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde bulunan uzlaşma komisyonlarıBağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı70.000
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları60.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesİ Başkanlıkları50.000
Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları40.000
Diyarbakır, Edime, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları30.000
Defterdarlıklar30.000

 

 • Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı
Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı3.500.000
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı1.500.000
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları1.250.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları1.000.000
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, 750.000

Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000
Diyarbakır, Edirne. Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa,

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

500.000
Defterdarlıklar100.000

 

 • Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi
Uzlaşma KomisyonlarıYETKİ (TL)
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu15.000.000
Merkezi Uzlaşma Komisyonu15.000.000 üzeri

*Belirlenen miktarlar dahildir.

 

Tarh edilen vergi ve kesilen vergi ziayı cezaları ile ilgili sonuç olarak:

 • Vergi dairesi/ malmüdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.
 • Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.
 • Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir. Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecektir.

Yukarıdaki şekilde kesilen vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde ise yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle birlikte yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

 • Uzlaşma komisyonlarının usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti ,

 

 • Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetki sınırı

Mal Müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı

Mal Müdürlükleri Bünyesinde bulunan uzlaşma komisyonlarıBağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları20.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesİ Başkanlıkları17.000
Aydın. Balıkesir. Denizli. Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri. Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları15.000
Diyarbakır. Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları10.000
Defterdarlıklar10.000

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına ilişkin Yetki Sınırı

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde bulunan uzlaşma komisyonlarıBağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı70.000
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları50.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesİ Başkanlıkları40.000
Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları35.000
Diyarbakır, Edime, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları30.000
Defterdarlıklar30.000

 

Vergi Dairesi Başkanlığı/ DefterdarlıklarYETKİ (TL)
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı800.000
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı700.000
Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları600.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları500.000
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, 750.000

Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

400.000
Diyarbakır, Edirne. Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa,

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000
Defterdarlıklar150.000

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına ilişkin yetki sınırı:

 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi

Uzlaşma KomisyonlarıYETKİ (TL)
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu15.000.000
Merkezi Uzlaşma Komisyonu15.000.000 üzeri

 

 

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin sonuç olarak:

 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılan ve vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak
 • Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan 213 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesindeki 000 Türk liralık (1/1/2022’den itibaren 6.800 Türk lirası) tutarın mezkur Kanunun 414 üncü maddesi gereğince artırılmış bulunduğu tutar dikkate alınacaktır.
 • Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedi

 

 • Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

 

 • Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınacak ve vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyor ise kesilen ceza/cezalar için yapılan talepler de uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından aynı komisyonda görüşülecektir.

 

Son Olarak Tebliğin yayımı tarihinden önce uzlaşma komisyonlarına intikal etmiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.