Şirketler-Hukuku

Şirketler Hukuku

Globalleşme, kompleks ekonomik faaliyetlerin artması ve finansallaşmanın yaygınlaşması ile ekonomik aktivitelerin gerçekleştirilmesinde hukuki danışmanlık son derece önemli hale geldi. AnkaLex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize sektör odaklı olarak ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin Şirketler Hukukuna dair tüm süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu alandaki faaliyetlerimiz:

  • Şirket kuruluşu,
  • İç yönergenin hazırlanması,
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi,
  • Hisse devir ve ortaklık süreci müzakerelerinde hukuki destek verilmesi,
  • Alım satış, lisans, tedarik, franchise ve taşıma sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi,
  • Tasfiye