Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Globalleşmenin ve ekonomik aktivitelerin karmaşıklaşmasının artmasıyla birlikte, şirketler ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterirken birçok yasal zorlukla karşılaşmaktadır. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti almak şirketlerin risklerini yönetmelerine, haklarını korumalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için son derece önemlidir.

Ankalex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize sektör odaklı bir yaklaşımla, şirket kuruluşundan tasfiyeye kadar tüm süreçlerde kapsamlı ve özelleştirilmiş hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deneyimli avukatlarımız, her bir müvekkilin özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun çözümleri geliştirmek için müvekkillerimizle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

 • Şirket Kuruluşu: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en uygun şirket türünü belirlemelerine ve şirket kuruluş işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı oluyoruz.
 • Ana Sözleşme ve Tüzük Hazırlanması: Müvekkillerimizin şirket ana sözleşmelerini ve tüzüklerini yasalara ve ticari uygulamalara uygun şekilde hazırlamalarına yardımcı oluyoruz.
 • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları: Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yasalara uygun şekilde yapılmasına ve kararların alınmasına yardımcı oluyoruz.
 • Hisse Devri ve Ortaklık Süreci Müzakereleri: Hisse devir ve ortaklık süreci ile ilgili tüm yasal işlemleri ve müzakereleri yürütüyoruz ve müvekkillerimizin haklarını koruyoruz.
 • Sözleşmelerin Düzenlenmesi: Alım-satım, lisans, tedarik, franchise ve taşıma sözleşmeleri gibi ticari sözleşmeleri müvekkillerimizin lehine olacak şekilde düzenliyoruz.
 • Sermaye Artışı ve Sermaye Azaltımı İşlemleri: Sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yasalara uygun şekilde yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına yardımcı oluyoruz.
 • Tasfiye İşlemleri: Şirketlerin tasfiye işlemlerini yasalara uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı oluyoruz.
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum Danışmanlığı: Müvekkillerimize kurumsal yönetim ve uyum konusundaki yasal yükümlülükleri hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz ve gerekli politikaların ve prosedürlerin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.
 • Şirketler Hukuku ile İlgili Davalar: Şirketler hukuku ile ilgili tüm davalarda müvekkillerimizi temsil ediyor ve haklarını savunuyoruz.
şirketler hukuku
Ankalex Avukatlık Ortaklığı

Bunlara Ek Olarak;

 • Yabancı yatırımlar
 • Birleşme ve devralmalar
 • Halka arz işlemleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Şirketler hukuku ile ilgili diğer yasal işlemler
 • Ankalex olarak müvekkillerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine, haklarını korumalarına ve şirketlerinin uzun vadeli başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için en yüksek etik ve profesyonel standartlara bağlı kalarak hizmet sunmaktayız.