Uncategorized

Prefabrik Yapı ve Konteynerlere İlişkin Cumhurbaşkanı Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankalex Logo EN-2

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerde KDV İndirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı mükerrer Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Karara eklenen geçici madde ile Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

Yapılan düzenlemeye göre söz konusu indirim sadece Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara veya afetzedelere teslim edilecek olan konteyner ve prefabrik evlerde geçerli olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ise şu şekildedir:

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar bu istisnayı sağlayacak kurumlar arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak sayılan kurum ve kuruluşlara teslim edilecek prefabrik yapı ve konteyner evlerde KDV oranı %1, diğer işyeri, kurum ve kuruluşlara yapılacak teslimlerde ise %18 olarak uygulanacak.

Prefabrik Yapı ve Konteyner Evlerin İhracatı 3 Ay Süreyle Yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Türkiye genelinde ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat’tan itibaren 3 ay süreyle yasaklandığını açıkladı. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

Yazar: Stj. Av. Barış Yıldırım