Önleyici Hukuk Hizmeti

ile;

Hukuki sorunlar ortaya çıkmadan önce önlem almak, müvekkiller için pek çok yönden daha avantajlıdır. Alanında uzman ekibimiz ile şirketinizin hukuki risklerini proaktif bir şekilde yöneterek sorunsuz bir işleyiş ve sürdürülebilir başarı için size özel çözümler sunuyoruz.

 • beyaz tik Şirket Danışmanlığı

Şirketinizin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve iş süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için kapsamlı şirket danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

 • beyaz tik Sözleşmeler

Her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesinde size uzman hukuki destek sağlayarak, ticari faaliyetlerinizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunuyoruz.

 • beyaz tik Mütalaa

Uzman avukatlarımızın hazırladığı kapsamlı hukuki görüş ve mütalaalarla, size özel çözümler sunarak bilinçli kararlar almanızı ve riskleri en aza indirmenizi sağlıyoruz.

Şirket Danışmanlığı

 • beyaz tik Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması ve Güncellenmesi: Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun, güncel mevzuata uyumlu ve gelecekteki olası değişikliklere adapte olabilecek bir ana sözleşme hazırlanması veya mevcut ana sözleşmenin güncellenmesi.
 • beyaz tik Yönetim Kurulu Danışmanlığı: Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda danışmanlık, yönetim kurulu kararlarının hukuki geçerliliğinin sağlanması ve toplantı süreçlerinin yönetimi.
 • beyaz tik Hissedarlar Genel Kurulu Danışmanlığı: Genel kurul toplantılarının usulüne uygun olarak düzenlenmesi, karar yeter sayılarının tespiti, kararların hukuki geçerliliğinin sağlanması ve toplantı süreçlerinin yönetimi.
 • beyaz tik Sözleşme Yönetimi: Ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku ve diğer ilgili alanlarda sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi.
 • beyaz tik Şirket Birleşme ve Devralmaları (M&A): Şirket birleşmeleri, devralmaları, bölünmeleri ve tasfiyeleri gibi işlemlerde hukuki danışmanlık ve süreç yönetimi.
sermaye piyasası hukuku

Sözleşmeler

 • tick mark Sözleşme Hazırlanması ve İncelenmesi: Ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku ve diğer ilgili alanlarda her türlü sözleşmenin (örneğin, satış, kira, hizmet, distribütörlük, gizlilik) hazırlanması, incelenmesi ve hukuki risklerin tespiti.
 • tick mark Sözleşme Müzakereleri: Sözleşme tarafları arasındaki müzakerelerde hukuki destek sağlanması, müvekkilin çıkarlarının korunması ve adil bir anlaşma sağlanması.
 • tick mark Sözleşme Uyum Denetimi: Mevcut sözleşmelerin güncel mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, olası risklerin tespiti ve gerekli güncellemelerin yapılması.
 • tick mark Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü: Sözleşme ihlalleri veya anlaşmazlık durumlarında hukuki danışmanlık ve çözüm yollarının belirlenmesi.
sermaye piyasası hukuku

Mütalaa

 • beyaz tik Hukuki Görüş ve Mütalaa: Belirli bir hukuki konu veya durum hakkında detaylı hukuki analiz yapılması, olası risklerin değerlendirilmesi ve hukuki açıdan en uygun yol haritasının belirlenmesi.
 • beyaz tik Mevzuat Değişiklikleri Takibi ve Bilgilendirmesi: İlgili mevzuattaki değişikliklerin düzenli olarak takip edilmesi ve müvekkilin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği konusunda bilgilendirilmesi.
 • beyaz tik Hukuki Risk Analizi: Şirketin faaliyetleri veya belirli bir proje kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin minimize edilmesi için öneriler sunulması.
sermaye piyasası hukuku