Uncategorized

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Önemli Sınırlamalar Getiren Kanun Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 sayılı Kanun (“Kanun”) 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7464 Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Esasen kamuoyunda uzun süreden beri sıklıkla tartışılan Kanun, konutların gerçek veya tüzel kişilere günlük veya uzun dönem olacak şekilde turistik amaçlarla kiralanmasına dair önemli değişiklikler getirmiştir. Türkiye’de oldukça yaygın kullanım ağına sahip olan Airbnb, Sahibinden gibi kiralama siteleri üzerinden günübirlik veya kısa vadeli ev kiralamasına ilişkin düzenlemeler getiren Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esasları, izin belgesi düzenlenmesini, idari yaptırımları ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümler içermektedir. Kanun ile getirilen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasında Önemli Değişiklikler Yapıldı

  • Kanun uyarınca 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları ‘Turizm Amaçlı Konut Kiralaması’ olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda bulunan konut kiralamaları için, kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bakanlık tarafından izin belgesi alınması usul ve esasları belirlendikten sonra izin belgesine sahip konutların girişlerine Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacaktır.
  • Turizm Amaçlı Konut Kiralaması izin belgesi alabilmek için öncelikle turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu konutun bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu hale geldi. Böylelikle turizm amaçlı konut kiralaması yapmak isteyen ev sahiplerinin öncelikle diğer tüm kat maliklerinden izin alması gerekecek. Söz konusu konut birden fazla binanın bulunduğu site içerisinde bulunuyorsa sadece konutun bulunduğu binadaki kat maliklerinin onayının alınması yeterli olacak.
  • Kanun, üçten fazla bağımsız bölümü olan konutlarda, konutların en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebileceğini açıklamış ve aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı zorunluluğu getirilmiş ve binanın site içerisinde olması durumunda sitedeki tüm maliklerin onayını zorunlu hale getirmiştir.
  • Kanun uyarınca; izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı. Ancak, kullanıcı tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırabilecek.
  • İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilecek. İkinci 15 günün de dolmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.
  • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler, kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ve izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.
  • İzin belgesi olmadan kiralanan konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan platformlar, Bakanlık tarafından uyarılmaları halinde, söz konusu ilanları 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Aksi durumda, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

6 Ay İçinde Turizm İşletmesi Belgesi Alamayanlar Faaliyette Bulunamayacak

  • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa geçici madde eklenmek suretiyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletme belgesi alınma süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, 6 ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak. 3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek. Kanun kapsamındaki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç, turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.
  • Görüleceği üzere anılan tedbirler ile en temelde, konut kiralama süreçlerinde denetim ve yasal uyumun artırılmasını hedeflenmiştir. İzinsiz kiralamaların azaltılması ve yasal düzenlemelerin sağlanmasıyla sektördeki düzenin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kanun ile tüketicilerin ve işletmelerin güvenliği açısından da daha düzenli ve denetim altında bir ortamın oluşturulması planlanıyor.

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Stj. Av. Gazi Barış Yıldırım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir