Uncategorized

İtirazın İptali Davasında, Dava Dilekçesinin Asıla Tebliğ Edileceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu (“YİBGK”) vekil marifetiyle yapılan icra takip itirazına ilişkin önemli bir karar verdi. Kararda, itirazın iptali davasında itirazın iptali dava dilekçesinin asıla mı yoksa vekile mi tebliğ edilmesi gerektiği hususundaki içtihatlar değerlendirildi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 03/06/2022 tarihli ve E: 2021/1, K: 2022/3 Sayılı Kararı 26.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de  yayınlanmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin tebligatın kime yapılması gerektiğine ilişkin iki yönde de kararı var iken Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin görüşü ise tebligatın vekile değil asıla yapılması gerektiği yönünde olmuştur.

YİBGK, itirazın iptali davasının yargılama usulü bakımından genel hükümlere tabi olduğundan normal bir hukuk davası gibi açılacağı ve bu nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “HMK” 119. maddesinde belirtilen dava dilekçesinde bulunması gereken hususların itirazın iptali davasında da uygulanacağını belirmiştir.

Bununla birlikte YİBGK; HMK’nın 122. ve 137. maddelerinde dava dilekçesinin mahkeme tarafından “davalıya” tebliğ edileceği düzenlenmiş olup, maddede “davalıya veya varsa vekiline” ibaresine yer verilmediği, bu durumda dava dilekçesinin davalıya tebliğ edileceğinin yazılı olması karşısında dava dilekçesinin davalı yerine vekiline tebliğ edilmesinin Kanun’un emredici hükümlerine aykırılık oluşturacağı ifadesinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, ilgili gerekçelerle itirazın iptali dava dilekçesinin borçlu adına itiraz eden vekile değil asıla tebliğ edilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

 

Yazar: Stj. Av. Cevdet Emre Koçak