idari-davalar

İdari Davalar

İdare hukuku, karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. İdari süreçlerin karmaşıklığı ve idari mevzuatın genişliği, bireylerin ve kuruluşların haklarını korumalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, idari davalarda uzman bir hukuki desteğe sahip olmak son derece önemlidir.

Ankalex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize idare hukuku ile ilgili tüm süreçlerde kapsamlı ve özelleştirilmiş hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deneyimli avukatlarımız, her bir müvekkilin özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun çözümleri geliştirmek için müvekkillerimizle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

 • İdari Başvuru Süreçlerini Takibi: Müvekkillerimizin idareye karşı yapacakları tüm başvuruları (örneğin, dilekçe, itiraz, dava) hazırlamalarına ve takip etmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Hata Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Takibi: Müvekkillerimizin idari işlemlerdeki hataların düzeltilmesi ve şikayetlerinin sonuçlandırılması için gerekli işlemleri takip ediyoruz.
 • Uzlaşma Süreçlerinin Takibi: İdari uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözülmesi için müvekkillerimizi temsil ediyor ve uzlaşma görüşmelerinde müvekkillerimizin haklarını savunuyoruz.
 • Kamulaştırma Süreçlerinin Takibi: Kamulaştırma işlemleri ile ilgili tüm yasal işlemleri ve müzakereleri müvekkillerimiz adına yürütüyoruz.
 • İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Süreçlerinin Takibi: Müvekkillerimize idare tarafından verilen idari para cezalarına karşı itiraz dilekçelerini hazırlama ve takip etme konusunda yardımcı oluyoruz.
Ankalex Avukatlık Ortaklığı

Bunlara Ek Olarak;

 • İdari işlemlerin iptali davaları
 • Vergi ve gümrük davaları
 • Sosyal güvenlik davaları
 • Disiplin davaları
 • İmar ve planlama davaları
 • Çevre davaları
 • Ankalex olarak müvekkillerimizin idari davalarda haklarını korumalarına, adil bir yargılama süreci geçirmelerine ve haklarını tazmin etmelerine yardımcı olmak için en yüksek etik ve profesyonel standartlara bağlı kalarak hizmet sunmaktayız.