idari-davalar

İdari Davalar

İdare hukukuna ilişkin mevzuatın çok geniş olması ve idari süreçlere ilişkin usuli düzenlemelerin özel kanunlarda farklılık göstermesi karmaşıklığa ve olası hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle idare hukukuna ilişkin süreçlerde hukuki destek almak son derece önemlidir. AnkaLex olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize idare hukuku alanındaki süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu alandaki faaliyetlerimiz:

  • İdari başvuru süreçlerini takibi,
  • Hata düzeltme – şikayet başvurularının takibi,
  • Uzlaşma süreçlerinin takibi,
  • Kamulaştırma süreçlerinin takibi,
  • İdari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinin takibi.