Uncategorized

Hukuki Yönleriyle Deprem Rehberi

Ankalex Logo EN-2

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle öncelikle yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diler, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar dileriz.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden ötürü pek çok kişinin aklına meydana gelen zararların ne şekilde tazmin edileceği, meydana gelen ölümlerden ötürü ne gibi hukuki işlemler yapılması gerektiği veya deprem sonrasında yapılacak yardımlardan kimin hangi şartlar altında yararlanacağı gibi sorular gelmektedir.

Doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde hazırladığımız rehber sayesinde afetzedelerin her türlü hukuki sorununa çözüm bulmayı ve aynı zamanda bölgede mukim tacirlerin, istihdam sağlayan işverenlerin veya çalışanların muhtemel sorularına da cevap vermeyi amaçlamaktayız.

Bu rehber kapsamında;

 • Deprem Sonrası Afetzede Vatandaşlarımıza Yapılacak Yardımlar
 • Bina Hasar Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sonuçlara Bağlı Yapılacak Yardımlar
 • Hak Sahipliği ve Borçlandırma Kavramları ile Yıkılan Binaların Yeniden İnşasında Hukuki Süreçler
 • Depremden Sonraki İvedi Hukuki İşlemler, Tedbirler ve Bu Aşamada Sağlanan Kolaylıklar
 • Sigorta Şirketlerine ve DASK’a Yapılacak Başvurular
 • Deprem Bölgesinde ve Genel Olarak Ülkede Alınan Hukuki Tedbirler ve Yeni Yasal Düzenlemeler
 • Depremden Kaynaklanan Can Kaybı, Engellilik, Yaralanma ve İş Göremezlik ve Sağlık Giderleri Oluşması Durumları ve Zarar Gören Özel Araç Hasarlarının Sigorta Karşısında Durumu
 • Afetzedelerin Özel Hukuk Bakımından Açabilecekleri Tazminat Davaları
 • Deprem Kaynaklı Maluliyet Durumlarında Başvurulacak Yollar
 • Depremden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu
 • Depremin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

ve benzeri pek konuya değinilmiştir.

Hukuki yönleriyle deprem rehberinin tam haline bağlantıdan erişebilirsiniz.

Hazırlayanlar:

Av. Emre Burak Onat

Av. Süha Uslu

Av. İsmail Şafak Aksoy

Av. Doğa Can Altınözlü

Av. Selin Büyükdağ

Stj. Av. Gazi Barış Yıldırım

Stj. Av. Cevdet Emre Koçak

Stj. Av. Alp Kaan Şahin

Stj. Av. Alpyüce Eves