Uncategorized

Farklılaştırılmış Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin EPDK Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından 02.05.2024 tarihinde Farklılaştırılmış Akaryakıt Fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (02/05/2024 tarih ve 8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı)

Bilindiği üzere, “farklılaştırılmış akaryakıt”, EPDK’ya “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıttır.

Kararın detayları şu şekildedir:

 • Söz konusu karara göre, artık “Diğer Kodlu Akaryakıt (DKA)” olarak Kuruma bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olmayacaktır (Kararın 3.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.). Böylece, Farklılaştırılmış Akaryakıtlarda farklı fiyat uygulanabilmesi kuralı kaldırılmıştır.
 • 6. maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Hükümler:
   • (2) Farklılaştırılmış akaryakıt ikmali bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmez.
   • (5) DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunludur. Ancak, her farklılaştırılmış akaryakıtın satışının DKA olarak yapılması zorunlu değildir.
   • (6) DKA satışının yapılacağı akaryakıt istasyonlarında, DKA olmayan akaryakıtın satışa hazır bulundurulması gerekmektedir. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda DKA için fiyat farkı uygulanamaz.

Farklılaştırılmış akaryakıt ile farklılaştırılmamış akaryakıt arasında söz edildiği üzere farklı fiyat uygulaması olmayacak. Bu sebeple bu fıkraların bir karşılığı kalmamasından ötürü kaldırılmasına karar verilmiştir.

 • “Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar fiyat farkı uygulanamaz” fıkrası eklenmiştir (6. maddenin 8. fıkrası). Diğer bir anlatımla istasyonlar, farklılaştırılmış akaryakıt satışlarına devam edebilecek fakat fiyat farkı uygulayamayacaklardır.
 • Diğer bir kaldırılan hüküm; “Dağıtıcı lisansı sahipleri, … istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlüdür. Farklılaştırılmış akaryakıtın aynı tür akaryakıt ile karışması durumunda ortaya çıkan ürün hiçbir şekilde farklılaştırılmış akaryakıt olarak piyasaya sunulamaz.” (7. madde 2. fıkra). Yukarıda bahsi geçen “DKA olan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olmayacak” ifadesinden ötürü yine bu fıkranın da bir geçerliliği kalmayacaktı.

Karar metninin tamamına bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlayan

Av. Ahmet Tayyip AKGÜN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir