Emre Burak Onat

Emre Burak Onat

Ortak Avukat

LinkedInin/emreburakonat
Email[email protected]

Eğitim

Lisans︱Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans︱Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku

Uzmanlık Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Uyuşmazlık Çözümü

Emre Burak Onat, Türkiye 742.si olarak kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olmuş ayrıca Üniversitenin son senesinde Minsk Devlet Dil Üniversitesinde (Minsk State Linguistic University) bir yıl (2010-2011) Rusça dil eğitimi ve Lisans eğitimi sonrasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Hukukunda (vergi hukuku) yüksek lisans eğitimi almıştır.

Ortağı olduğu Ankalex Avukatlık Ortaklığı bünyesinde, ağırlıklı olarak vergi hukuku ve ticaret hukuku, şirket danışmanlığı alanlarında avukatlık faaliyetini sürdürmektedir. Vergi hukuku alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

2019 yılında arabuluculuk ruhsatını da almış ve yönetim kurulu başkanlı olduğu Anka Arabuluculuk Merkezi bünyesinde; ticaret hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku, sigorta hukuku, banka ve finans hukuku, sağlık hukuku alanlarında uzman arabulucu olarak 1200 üzerinde uyuşmazlıkta arabulucu olarak görev almıştır.

Payları borsada işlem gören Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’de yönetim kurulunda, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nda(TÜSİAV) Hukuk Platformu Başkan Yardımcılığında, JCI (Junior Chamber International- Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Türkiye Denetim Kurulunda görevleri devam etmekte olup Ankara Barosu Vergi ve İdare Kurulu ve Rusça Konuşan Gençler Derneği üyesidir. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Av. Arb. Onat’ın yayımlanan bazı makaleleri ise şöyledir:

  • “Vergi Kaçakçılığı Suçunda İştirak- Participate of Tax Evasion Offenses”, TBB Dergisi, Temmuz-Ağustos 2018, 137. Sayı, s. 311.
  • “Vergi Kaçaklığı Suçunda Tekerrür”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2018, Sayı 304, s. 258-262.
  • “Avukatların Defter Tutma Yükümlülüğünde Kâğıt Ortamından Elektronik Ortama Geçiş”, Üstad dergisi S.4, Kış 2018, s. 74-77.
  • “Bazı OECD Ülkelerindeki Vergi Suç ve Kabahatleri ile Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2016, sayı 282, s. 253-258.
  • “Vergi Kaçakçılığında ‘Hem Para Cezası Hem Hapis Cezası’ Uygulamasından ‘Ya Para Cezası Ya Hapis Cezası’ Uygulamasına Geçiş”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2016, sayı 281, s. 254-263.