emre-onat

Emre Burak Onat

Ortak Avukat

LinkedInin/emreburakonat
Emailemre.onat@ankalex.com

Eğitim

Lisans︱Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans︱Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku

Uzmanlık Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Uyuşmazlık Çözümü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olmuş ardından Beyaz Rusya’da bir sene dil eğitimi almıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde tezsiz yüksek lisans yapmış sonrasında Hacettepe Üniversitesinde Kamu Hukukunda tezli yüksek lisansa başlamıştır. Halen yüksek lisansa devam etmekte, yoğun olarak vergi ve ticaret hukuku alanında çalışmakta, İngilizce ve Rusça dillerinde hukuki hizmet vermektedir.

“Avukat” sıfatı yanında “arabulucu” sıfatına da sahip olan Sn. Onat, yüzlerce uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini sağlamıştır.

Av. Arb. Onat’ın yayımlanan bazı makaleleri ise şöyledir:

  • “Vergi Kaçakçılığı Suçunda İştirak- Participate of Tax Evasion Offenses”, TBB Dergisi, Temmuz-Ağustos 2018, 137. Sayı, s. 311.
  • “Vergi Kaçaklığı Suçunda Tekerrür”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2018, Sayı 304, s. 258-262.
  • “Avukatların Defter Tutma Yükümlülüğünde Kâğıt Ortamından Elektronik Ortama Geçiş”, Üstad dergisi S.4, Kış 2018, s. 74-77.
  • “Bazı OECD Ülkelerindeki Vergi Suç ve Kabahatleri ile Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2016, sayı 282, s. 253-258.
  • “Vergi Kaçakçılığında ‘Hem Para Cezası Hem Hapis Cezası’ Uygulamasından ‘Ya Para Cezası Ya Hapis Cezası’ Uygulamasına Geçiş”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2016, sayı 281, s. 254-263.