Dava Takibi Hizmeti

ile;

Haklarınızı korumak ve adalete ulaşmak için güçlü bir hukuki desteğe ihtiyacınız olduğunda, Ankalex olarak yanınızdayız. Deneyimli avukat kadromuzla, dava sürecinizin her aşamasında size rehberlik ediyor, haklarınızı savunuyor ve en iyi sonucu elde etmeniz için çalışıyoruz.

 • beyaz tik Vergi Davaları

Vergi hukuku karmaşıklığı ve sürekli değişen mevzuatı ile zorlu bir alan olabilir. Ankalex olarak, vergi davalarında uzman avukatlarımızla size kapsamlı bir şekilde destek sağlıyor, haklarınızı koruyor ve vergi yükünüzü en aza indirmek için stratejik çözümler sunuyoruz.

 • beyaz tik Sigorta Davaları

Sigorta anlaşmazlıkları, beklenmedik mağduriyetlere yol açabilir. Ankalex olarak, sigorta davalarında uzman avukatlarımızla yanınızda olarak, haklarınızı savunuyor ve sigorta şirketleriyle olan anlaşmazlıklarınızda size en iyi çözümü sunmak için çalışıyoruz.

 • beyaz tik Ticari Davalar

Ticari hayatın karmaşıklığı, çeşitli hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. Ankalex olarak, ticari davalarda uzman avukatlarımızla, işletmenizin haklarını koruyor, ticari itibarınızı gözetiyor ve en uygun çözümleri sunarak iş sürekliliğinizi sağlamayı hedefliyoruz.

 • beyaz tik İş Davaları

İşçi-işveren ilişkilerindeki anlaşmazlıklar, hem çalışanlar hem de işletmeler için yıpratıcı olabilir. Ankalex olarak, iş davalarında uzman avukatlarımızla, işçi ve işveren haklarını dengeli bir şekilde gözeterek, adil ve hızlı çözümler üretiyor, iş barışının sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

Vergi Davaları

 • beyaz tik Vergi İncelemeleri ve Tarhiyatlara İtiraz: Vergi incelemeleri sonucunda yapılan tarhiyatlara karşı hukuki itiraz süreçlerinin yürütülmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması ve takibi.
 • beyaz tik Vergi Cezalarına İtiraz: Vergi cezalarına karşı hukuki itiraz süreçlerinin yürütülmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması ve takibi.
 • beyaz tik Vergi İadesi Davaları: Vergi iadelerinin alınması için gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması ve takibi.
 • beyaz tik Vergi Kaçakçılığı Davalarında Savunma: Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan müvekkillerin savunulması, vergi mahkemelerinde dava takibi ve hukuki danışmanlık.
sermaye piyasası hukuku

Sigorta Davaları

 • tick mark Sigorta Tazminatı Davaları: Trafik kazaları, iş kazaları, sağlık sigortaları ve diğer sigorta türlerde sigorta tazminatlarının alınması için hukuki süreçlerin yürütülmesi, sigorta şirketleriyle müzakereler ve dava takibi.
 • tick mark Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: Sigorta sözleşmelerinin yorumlanması, sigorta şirketlerinin haksız uygulamalarına karşı hukuki mücadele ve dava takibi.
 • tick mark Sigorta Prim İadesi Davaları: Haksız veya fazla ödenen sigorta primlerinin iadesi için hukuki süreçlerin yürütülmesi ve dava takibi.
sermaye piyasası hukuku

Ticari Davalar

 • beyaz tik Alacak Davaları: Ticari faaliyetlerden kaynaklanan alacakların tahsili için hukuki süreçlerin yürütülmesi, icra takibi ve dava takibi.
 • beyaz tik Sözleşme İhlali Davaları: Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için hukuki süreçlerin yürütülmesi ve dava takibi.
 • beyaz tik Haksız Rekabet Davaları: Haksız rekabet eylemlerine karşı hukuki mücadele, tazminat davaları ve ihtiyati tedbir talepleri.
 • beyaz tik Marka ve Patent İhlali Davaları: Marka ve patent haklarının ihlali durumunda hukuki süreçlerin yürütülmesi, tazminat davaları ve ihtiyati tedbir talepleri.
 • beyaz tik İflas ve İflas Erteleme Davaları: İflas ve iflas erteleme süreçlerinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri.
sermaye piyasası hukuku

İş Davaları

 • tick mark İşçi Alacakları Davaları: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve diğer işçi alacaklarının tahsili için hukuki süreçlerin yürütülmesi ve dava takibi.
 • tick mark İşten Çıkarma Davaları: İşten çıkarma işlemlerinin hukuki geçerliliğinin denetlenmesi, işe iade davaları ve tazminat davaları.
 • tick mark Mobbing ve Ayrımcılık Davaları: İşyerinde mobbing veya ayrımcılığa maruz kalan çalışanların haklarını korumak için hukuki süreçlerin yürütülmesi ve dava takibi.
 • tick mark İş Kazası Davaları: İş kazalarında işverenin sorumluluğunun tespiti ve tazminat davalarının takibi.
 • tick mark Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Davaları: Sendikal hakların korunması, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hukuki danışmanlık ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için dava takibi.
sermaye piyasası hukuku