Uncategorized

Dava Dilekçesinin UYAP’a Kaydedildiği Tarih ve Saatte Dava Açılmış Sayılır

Ankalex Logo EN-2

Yargıtay, bir davanın ne zaman açılmış sayılacağına dair kanun yararına bozma kararında davacı tarafından dava dilekçesinin UYAP’a yüklendiği tarihin dikkate alınması gerektiğine karar verdi. (03.05.2023 tarihli sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 17.01.2022 tarihli 2022/8184 E. ve 2023/27 K. sayılı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı)

Yargıtay’ın söz konusu kararına konu olayda Davacı internet sitesi üzerinde gördüğü bir araç satış ilanına başvurmuş ve davalı taraf ile yaptığı görüşmeler üzerine 2.000,00 TL kapora ödemesi yapmıştır. Ardından geçen sürede aracı satın almaktan vazgeçmiş ve kaporayı geri istemiştir. Davalı taraf tarafından herhangi bir ödeme yapılmamasının ardından davacı taraf tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Tüketici hakem heyeti, talebin reddine karar vermiştir. İlgili karar, davacı tarafa 21.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı taraf, itiraz süresinin son günü olan 08.03.2022 tarihinde saat 23:38:16’da UYAP üzerinden  dava dilekçesini yüklemiş, sair masrafları ise 09.03.2022 tarihinde yatırmış ve tevzi formu aynı tarih itibarıyla düzenlenmiştir. İlk derece mahkemesi, davanın açılış tarihini tevzi formunun düzenlendiği 09.03.2023 tarihi olarak kabul etmiş ve 15 günlük itiraz süresinin geçtiği gerekçesiyle davanın süreden reddine karar vermiştir. Adalet Bakanlığı tarafından kararın kanun yararına incelenmesi talep edilmiştir

Uyuşmazlığın esasını değerlendiren Yargıtay, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 118. maddesinde yer alan “Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır” hükmü ve aynı kanunun 455. maddesinde yer alan “Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.” hükmüne atıf yapmıştır. Sonuç olarak Yargıtay, dava dilekçesinin UYAP ortamında kaydedildiği tarih olan 08.03.2022 tarihinde davanın açılmış olduğunu kabul etmiş ve mahkeme tarafından düzenlenen tevzi formunda yer alan dava açılış tarihinin esas alınamayacağını hükme bağlamıştır. Sonuç olarak, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına karar vermiştir.

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Stj. Av. Barış Yıldırım