Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Hizmeti

ile;

Mahkeme süreçlerinin getirdiği zaman, maliyet ve stres gibi olumsuzluklardan kaçınarak, uyuşmazlıklarınızı daha hızlı, etkin ve dostane bir şekilde çözmek mümkün. Ankalex olarak arabuluculuk, uzlaşma ve müzakere gibi alternatif yöntemlerle, uyuşmazlıklarınızı çözüme kavuştururken, ticari ilişkilerinizi de korumayı hedefliyoruz.

 • beyaz tik İdari Başvurular

İdari süreçler karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Ankalex olarak, idari başvuru süreçlerinizde size rehberlik ederek, haklarınızı korumanızı ve bürokratik engelleri aşmanızı sağlıyoruz.

 • beyaz tik Arabuluculuk

Anlaşmazlıklarınızı karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözmek, uzun vadeli ilişkilerinizi güçlendirmenin anahtarıdır. Ankalex olarak, arabuluculuk sürecinde tarafsız bir üçüncü taraf olarak size destek sağlayarak, kazan-kazan çözümlerine ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

 • beyaz tik Vergi Uzlaşmaları

Vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma, hem mükellef hem de idare için avantajlı bir çözüm yolu olabilir. Ankalex olarak, vergi uzlaşma sürecinde size uzman desteği sağlayarak, haklarınızı korumanızı ve en uygun uzlaşma koşullarını elde etmenizi sağlıyoruz.

 • beyaz tik Çözüm Müzakereleri

Uzlaşmaya dayalı çözümler, iş ilişkilerinizi sürdürmek ve gelecekteki iş birliklerinizi güçlendirmek için en uygun yoldur. Ankalex olarak, çözüm odaklı müzakere stratejileriyle, tarafların ortak çıkarlarını gözeterek, kalıcı ve tatmin edici anlaşmalara ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

İdari Başvurular

 • beyaz tik İdari Başvuru Süreçlerinin Yönetimi: İdari kurum ve kuruluşlara yapılacak başvuruların hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde hukuki destek sağlanması.
 • beyaz tik İtiraz ve Şikayet Dilekçeleri Hazırlanması: İdari işlemlere karşı itiraz ve şikayet dilekçelerinin hazırlanması, hukuki dayanaklarının belirlenmesi ve sürecin takibi.
 • beyaz tik İdari Dava Açma Süreci Danışmanlığı: İdari yargı yoluna başvurulması gereken durumlarda, dava açma süreci, gerekli belgeler ve dava takibi konularında danışmanlık.
sermaye piyasası hukuku

Arabuluculuk

 • tick mark Arabuluculuk Süreci Yönetimi: Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk sürecinin başlatılması, yönetilmesi ve sonuçlandırılması.
 • tick mark Arabulucu Seçimi ve Hazırlık Süreci: Tarafların ortak bir arabulucu üzerinde anlaşmasına yardımcı olunması, arabuluculuk sürecine hazırlık yapılması ve tarafların bilgilendirilmesi.
 • tick mark Arabuluculuk Görüşmelerinde Temsil: Arabuluculuk görüşmelerinde tarafların temsil edilmesi, müzakere sürecinin desteklenmesi ve anlaşmaya varılması için çaba gösterilmesi.
 • tick mark Arabuluculuk Anlaşmasının Hazırlanması: Taraflar arasında varılan anlaşmanın hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması.
sermaye piyasası hukuku

Vergi Uzlaşmaları

 • beyaz tik Vergi Uzlaşma Süreci Danışmanlığı: Vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkan vergi borçları için uzlaşma sürecinin başlatılması, yönetilmesi ve sonuçlandırılması konusunda danışmanlık.
 • beyaz tik Uzlaşma Talep Dilekçesi Hazırlanması: Vergi uzlaşma talebi dilekçesinin hazırlanması, hukuki dayanaklarının belirlenmesi ve sürecin takibi.
 • beyaz tik Vergi Uzlaşma Komisyonu Görüşmelerinde Temsil: Vergi uzlaşma komisyonu görüşmelerinde mükellefin temsil edilmesi, müzakere sürecinin desteklenmesi ve en uygun uzlaşma koşullarının sağlanması için çaba gösterilmesi.
sermaye piyasası hukuku

Çözüm Müzakereleri

 • tick mark Müzakere Stratejisi Geliştirme: Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için etkili bir müzakere stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması.
 • tick mark Müzakere Sürecinde Temsil: Müzakere sürecinde tarafların temsil edilmesi, müzakere taktiklerinin belirlenmesi ve uygulanması.
 • tick mark Anlaşma Sağlanması ve Belgelenmesi: Taraflar arasında varılan anlaşmanın hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde belgelenmesi ve uygulanmasının sağlanması.
sermaye piyasası hukuku