Uncategorized

2024 Hesap Döneminin Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağını Düzenleyen Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından 30.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de 560 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayınlandı. Yayınlanan tebliğ ile 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı düzenlenmiştir. (GİB tarafından 30.04.2024 tarihli ve 32532 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 560 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Tebliğ ile düzenlenen konuların detayları ise şu şekildedir:

  • GİB her ne kadar Tebliğ’in 3. maddesinde 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleştiğini belirtse de enflasyon düzeltmesi yapılmamasını uygun bulmuştur.
  • Buna karşılık Tebliğ m. 3/4 hükmünde, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması yönünden herhangi bir engel olmadığı da açıkça vurgulanmıştır.
  • Mükellefler, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemini kapsayan gelir ve kurumlar beyannamelerine bilançoyu eklemeyecektir.
  • Son olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/A-9 hükmünün kapsamında olan ve münhasıran münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, Tebliğ’de yer alan şartlara bağlı olmaksızın 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

 

 

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Stj. Av. Eda Nur Yörük

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir