Uncategorized

2023 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınır Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

Ankalex Logo EN-2

16.10.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar artırıldı. Buna göre, 2023 yılında değeri 66.000 TL’nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak belirlenmiş ve 24.11.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştı.  Tüketici Hakem Heyetine başvuru sınırı ücretleri de yeniden değerleme oranında artırıldı.

Değişiklik öncesi değeri otuz bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu iken 2023 yılı itibariyle 66.000 TL altındaki uyuşmazlıklar için doğrudan Tüketici Mahkemesi’ne gidilemeyecek. Ayrıca il ve ilçe tüketici hakem heyetleri için tek tek parasal sınır düzenlemesi yapılmamış tek bir parasal sınır getirilmiştir.

Diğer taraftan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği madde 6’da da belirtildiği üzere tüketici uyuşmazlıklarında icra takibi için herhangi bir tutar sınırı bulunmamakta olup tüketici hakem heyetine başvurmaksızın doğrudan icra takibi yapılabilir.

01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar: Stj. Av. Berat Karakaya